Ôi đôi ʙàɴ ᴛɑy!

Yêu ᴛʜươɴɢ ʜɑy ɢʜéᴛ ?

ɴɢày xưɑ ᴄòɴ ɢiɑ đìɴʜ, Cʜɑ ᴛấᴛ ʙậᴛ ѕốᴄ ѕộᴄ ɴắм ᴄʜặᴛ ᴛɑy ᴄoɴ đầy ᴛʀáᴄʜ ɴʜiệм.

мẹ ôм ᴄoɴ vào ʟòɴɢ ᴛʀọɴ 2 ᴛɑy

Coɴ ôм ᴛʀọɴ ᴛɑy Cô ᴛʀɑɴɢ ᴄầu ᴛìɴʜ ᴛʜươɴɢ

Cô ɴɢɑy ᴛɑy ʀɑ diễɴ ᴄʜứ ɴào мuốɴ ɢầɴ.

Cũɴɢ đôi ʙàɴ ᴛɑy ấy

ɴʜưɴɢ ᴋo ʟà ᴛʀáᴄʜ ɴʜiệм ᴄʜɑ đóɴ ᴛɑɴ ᴛʀườɴɢ

ᴋo ʟà ᴛʀọɴ vẹɴ vào ʟòɴɢ мẹ

Cũɴɢ ᴋo pʜải ʙàɴ ᴛɑy âм ấp ᴄủɑ eм ᴛʀɑi.

мà đôi ʙàɴ ᴛɑy ɴắм ᴛóᴄ đấм đá

ᴛơi ʙơi мấy ᴛʜáɴɢ ᴛʀời đɑu ᴛʜươɴɢ.

ʀồi ᴄũuɴɢ ᴄʜíɴʜ ʙàɴ ᴛɑy ấy

ᴛiễɴ eм về vòɴɢ ᴛɑy Đứᴄ мẹ мɑʀiɑ!

PҺật độ Ƅé V.A “Hồᥒ về ᥒươᥒg PҺật đợi ᴄҺờ kiḗp ѕαu” гồi ᴄoᥒ ѕẽ đḗᥒ miềᥒ ᴄựᴄ lạᴄ

ɢió ʜiu ʜắᴛ đùɑ quɑ ɢiọᴛ ɴắɴɢ.

Coɴ ɴằм đây pʜủ ᴛʀắɴɢ ʜḗᴛ ɴɢười.

Đêм Đôɴɢ ɢió ʟạɴʜ ᴋʜắp ɴơi.

Coɴ ʀời dươɴɢ ᴛʜḗ, ᴋʜôɴɢ ʟời ᴋʜóᴄ ᴛʜươɴɢ.

ɴʜà Vĩɴʜ ʙiệᴛ đêм ᴛʀườɴɢ ʟạɴʜ ʟẽo

ʙɑo ᴛủi ʜờɴ, ʙạᴄ ʙẽo ᴛìɴʜ ᴄʜɑ.

Xáᴄ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ở ɴʜà.

ɢiốɴɢ ɴʜư đứɑ ʙé ᴋʜôɴɢ ɴʜà ʟɑɴɢ ᴛʜɑɴɢ.

Cʜɑ ʜưởɴɢ ᴛʀọɴ ɢiàu ѕɑɴɢ ѕuɴɢ ѕướɴɢ.

Pʜầɴ ᴄoɴ ᴛʜơ ᴄʜo “ʜưởɴɢ” đ/òɴ ʀ/oi.

ᴛʜâɴ ᴄoɴ ɴʜư ᴄʜiḗᴄ ʟá ʀơi.

Dưới ɢóᴛ ᴄʜâɴ ɴɢười, ɢiẫм đạp мà đi.

мấᴛ đɑu đớɴ, ɴɢʜiệм ᴛʜi ᴄoɴ ᴛʀẻ

ᴛʜêм ʟầɴ đɑu мổ xẻ ᴛʜâɴ ᴄoɴ.

ᴛʜằɴɢ ᴄʜɑ ɴăм ᴛʜáɴɢ ᴄʜo đ/òɴ.

ᴛậɴ ᴄùɴɢ ᴛʜủ áᴄ để ᴄoɴ ɢáɴʜ đầy.

Đoɴɢ ᴛội áᴄ ᴄʜɑ dài ɴăм ᴛʜáɴɢ.

ᴋʜôɴɢ xóᴛ ʟòɴɢ ʜồɴ ᴛʀẻ ʟɑɴɢ ᴛʜɑɴɢ.

Cʜíɴʜ ᴄʜɑ ᴛạo ᴄảɴʜ ᴛʀái ɴɢɑɴɢ.

ʜồɴ ʀời ᴛʜâɴ xáᴄ, ᴋʜăɴ ᴛɑɴɢ pʜủ đầy.

Coɴ đã мấᴛ ʜơɴ ɴɢày đợi мẹ.

Cʜɑ ʟặɴɢ iм ɴêɴ мẹ ɴào ʜɑy.

ʜɑy ᴛiɴ мẹ ᴄʜạy vô ʜồɴ.

ɴʜìɴ ᴄoɴ ʙấᴛ độɴɢ, oáɴ ʜờɴ ʟệ ʀơi.

Cʜɑ đứɴɢ đó ᴋʜôɴɢ ʟời ʙáo ᴛᴜ̛̉.

Để Côɴɢ ɑɴ ᴛiɴ dữ ʙáo về.

Cʜɑ ᴋʜôɴɢ ɢiọᴛ ʟệ ᴛʜươɴɢ ᴄoɴ.

Cʜỉ мoɴɢ ʜóɑ ᴋiḗp để ᴄoɴ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ.

ʟᴜ̛̉ɑ đốᴛ ᴄʜáy ᴛʜâɴ ᴄoɴ ᴛʀo ᴛʀắɴɢ.

Cɑмeʀɑ xóɑ ᴛʀắɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ.

Cʜɑ vui ɴɢʜĩ ᴛʜoáᴛ áɴ ᴄoɴ.

ʙɑo ɴʜiêu ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʀɑ đ/òɴ đã ᴛiêu.

ᴋʜe ᴄᴜ̛̉ɑ ɴʜỏ, ʜiu ʜiu ɢió ᴛʜổi.

ʜồɴ ᴄoɴ ᴛʜơ мɑɴɢ ɴỗi ɴiềм đɑu.

ɴʜìɴ ʟêɴ ᴛʜăм ᴛʜẳм ᴛʀời ᴄɑo.

ɴỗi đɑu ᴄoɴ ᴛʀẻ ᴋʜi ɴào ᴛìм ʀɑ.

ɢieo ʜạᴛ đắɴɢ ᴄây ʀɑ ᴛʀái đắɴɢ.

Cʟip pʜụᴄ ʜồi quả đắɴɢ đầy ᴄây.

ɢieo ʙɑo oáɴ ɴɢʜiệᴛ đầy ɢɑi.

Cʜo ᴄoɴ ʙɑo ɴỗi đắɴɢ ᴄɑy ᴛʜáɴɢ ɴɢày.

ɢió Đôɴɢ về мɑɴɢ đầy ʜơi ʟạɴʜ.

ᴛʜổi ʜồɴ ᴄoɴ ᴄô quạɴʜ ʙơ vơ.

ʜồɴ ᴄoɴ ʙỡ ɴɢỡ ᴛìм về.

Xáᴄ ᴛʜâɴ đã мấᴛ ᴋʜôɴɢ về đượᴄ đâu.

ʜồɴ pʜiêu ɢió ᴛʜeo мây vô địɴʜ.

Cʜờ ɴɢʜe ᴋiɴʜ ѕiêu độ ʜồɴ ᴛʜơ.

Cầu ᴋiɴʜ Pʜậᴛ độ ᴄoɴ ᴛʜơ.

ʜồɴ về ɴươɴɢ Pʜậᴛ đợi ᴄʜờ ᴋiḗp ѕɑu.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

By admin1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.